PKS w Zamościu

PKS w Zamościu
ul. Hrubieszowska 9
22-400 Zamość

tel. 84 638-37-70